2005


5 րոպե

Ցուցահանդեսներ
2007   “Երևան-տագնապ”  ՆՓԱԿ, Երևան
2007  Umtrieb-Gallery for contemporary art, Կիլ, Գերմանիա 
2005 “On the Move”, Basement, Վիեննա, Ավստրիա